Yağmur duası Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı: Yağmur duası nasıl yapılır?


Yağmur duası Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı: Yağmur duası nasıl yapılır?

Yağmur duası Türkçe okunuşu kullanmak tarafından kullanılan araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yağmur duası yapmak isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen şekliyle dua etmek istiyor.

YAĞMUR DUASI NASIL YAPILIR? DİYANET BİLGİLERİ

Kuraklık döneminde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yerleşiminde, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yerinin dışına çıkmak dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken ölçülü ve boyun bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta kollarda yukarıya yaşar dua eder; cemaat de oturdukları yerde ellerini yapılar “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169).

Ebû Hanîfe’ye göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.

İmam Ebû Yûsuf İmam ve Muhammed’e göre ise, bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi’, I, 282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe’a, I, 325).

YAĞMUR DUASI 1:

Allahümme es’kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskina’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin. Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-halkı mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-dar’a ve eskina min berakati’s- semai.Ve enbit lena min berekati’l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili’s-semae aleyna mindaran…

YAĞMUR DUASI ANLAMI:

Allah’ım,bize yardım eden, içimize sinen,ferahlık veren,bol,yararlı her tarafı sulayan bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah’ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah’ım! Kullarda, illerde, ve diğer yaratıklarda da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık var ki senden komşuları arz edemeyiz. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir. sütlerimizi bollaştırın. bizi göğün bereketlerinden sula. Bize dünyanın bereketlerinden ihsan eyle. Ey cömert kerem sahibi Allah’ımız biz senden mağfiret geleceği, şüphe yokki Sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır. Ey bağışlayıcı merhametli rabbimiz.

Yağmur duası Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı: Yağmur duası nasıl yapılır?

YAĞMUR DUASI 2

Elhamdülillahi rabbi’l-‘âlemin Er-rahmâni’r-rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn, Lâ ilahe illallahu yef’alü mâ yurîd. Allâhümme entellâhu lâ ilâhe illâ ente’l-ğaniyyü ve nahnü’l-fukarâu, enzil ‘aleyne’l-ğayşe vec’al mâ enzelte lenâ kuvveten ve belâğan ilâhine.Allâhümme’skınâ ğaysen merîen merîen merî’an tabakasın ‘acilen ğayra râisin nâfı ‘an ğayre dârrin. Allâhümme’skınâ ğayşen muğîsen merîen tabakan merî’an ğadekan ‘âcilen ğayra râisin. Allâhümme’skınâ ğayşen muğîşen mürîen nâfıan ğayra dârrin, ‘âcilen ğayra âcilin. Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ.Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ.Allâhümme ‘ale’l-âkâmi ve’z-zırâbi ve butûni’l-evdiyeti ve menâbiti’ş-şeceri. Allahümme’skı ‘ıbâdeke ve behâimeke venşur rahmeteke ve ahyi beledeke’l-meyyite.”

YAĞMUR DUASI ANLAMI

“Hamd, rahman, rahim, din/hesap sonucunun maliki olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah’tan başka ilah yoktur. O, dile getirmediğini. Allah’ım! Sen Allah’sın, Senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir, indirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamana kadar indir.” (Ebû Davud, Salat, 260; İbn Mâce,)

Nazar Duası Nasıl Okunur?  Türkçe Ve Arapça Tefsiri... Nazara Karşı Okunan Dua Hangisidir?

Nazar Duası Nasıl Okunur? Türkçe Ve Arapça Tefsiri… Nazara Karşı Okunan Dua Hangisidir?


Kaynak : https://www.cnnturk.com/yasam/yagmur-duasi-turkce-ve-arapca-okunusu-anlami-yagmur-duasi-nasil-yapilir

SMM Panel PDF Kitap indir