Galatasaray’dan Galatasaray Adası ile ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası ile ilgili süren davalar hakkında bilgilendirme yaparak ada üzerinde hukuk dışı planlara müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Galatasaray'dan Galatasaray Adası ile ilgili açıklama

Galatasaray, Galatasaray Adası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Adamız üstünde, başkaca tarafların hazırlamak isteyecekleri hukuk dışı ve iyi niyetten uzaktan planlara asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın resmi internet sitesinden Galatasaray Adası ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray Adası’nın tahliyesine ilişkin olarak kulübümüz tarafından işletmeci aleyhine toplamda yedi tahliye davası ikame edilmiş olup, mezkur davalar ile ilgili safahat aşağı özetle özetlenmiştir.

Kulübümüz ile işletmeci arasında akdedilmiş sözleşmenin süresinin sona ermesi sebebiyle 16.12.2015 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, Yerel Mahkemece 05.07.2018 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Kulübümüz kadar bu karara aleyhinde istinaf talebinde bulunulmuş olup, bu başvurumuz 09.02.2021 tarihinde Bölge Adliye Mahkemesince reddedilmiştir. Bu karara aleyhinde kulübümüz kadar temyiz yoluna başvurulmuş olup, Yargıtay göre Alan Adliye Mahkemesi kararı onanmış ve karar aleyhimize kesinleşmiştir.

Temerrüt nedeniyle 25.01.2018 tarihinde bir itirazın kaldırılması ve tahliye davası ikame edilmiş olup, 27.09.2018 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Yerel Duruşma kararına aleyhinde kulübümüz tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup, Bölge Adliye Mahkemesince 30.09.2020 tarihinde istinaf başvurumuzun reddine karar verilmiştir. Bu karara aleyhinde kulübümüz tarafından temyiz yoluna başvurulmuş olup, karar 08.02.2021 tarihinde Yargıtay göre onanmış ve karar aleyhimize kesinleşmiştir.

İşletmecinin Galatasaray Adası’nda yapmış olduğu imara tutarsız inşaatların akde anomali teşkil ettiği gerekçesiyle 12.01.2015 tarihinde bir terhis davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin suçlama Yerel Mahkeme nezdinde devam etmektedir.

İşletmeci tarafından Kulüp üyelerinden havuz antre ve şezlong ücreti talep edilmesinin akde kuralsızlık taşıdığı gerekçesiyle 15.07.2016 tarihinde bir terhis davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Lokal Duruşma nezdinde devam etmektedir.

İhtiyaç nedeniyle 16.12.2015 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin suçlama Lokal Duruşma nezdinde devam etmektedir.

İmara aykırılık nedeniyle gerçekleştirilen facia sonrası imkansızlık nedeniyle 22.03.2019 tarihinde bir terhis davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Yerel Duruşma nezdinde devam etmektedir.
Temerrüt nedeniyle 17.11.2020 tarihinde bir terhis davası ikame edilmiş olup, Yerel Duruşma kadar bahşedilen 18.03.2021 tarihli kararla işletmecinin Galatasaray Adası’ndan tahliyesine karar verilmiştir. Bu karara aleyhinde işletmeci tarafından tehiri icra talepli olarak istinaf yoluna başvurulmuş ve gerekli meblağ ambar edilerek tahliyenin infazına ilişkin icra işlemi durdurulmuştur. Dosya halihazırda istinaf incelemesi için sıra beklemektedir. Sansasyonel kaygılarla ve bireysel çıkarlara hizmet eden manipülatif haberlerin aksine, mezkûr dosyanın istinaf incelemesine henüz geçilmemiştir.

Kısaca, kulübümüz göre önceki yönetimler döneminde açılan tahliye davalarından ikisi reddedilmiş ve kesinleşmiş, beşi ise ilk derece mahkemeleri nezdinde derdesttir. Derdest dosyalardan biri kulübümüz lehine sonuçlanmış ve işletmecinin Galatasaray Adası’ndan tahliyesine karar verilmiştir. Bu karara işletmeci kadar yapılan itiraz üzerine dosya, istinaf incelemesi yapılmak üzere Alan Adliye Mahkemesi aşamasındadır.
aynı zamanda işletmeci göre kulübümüz aleyhine ikame edilen ve halihazırda devamlı altı alacak davası bulunmaktadır.

Son tahlilde; kulübümüzün daha artı telafisi imkansız zararlara uğramaması adına, hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüz evleviyetle kullanılmakta olup, halihazırda aralıksız tüm yasal süreçler, yönetimimizin de Adamız konusundaki özel hassasiyeti sebebi ile, büyük bir titizlikle takip edilmektedir.
Adamız üzerinde, bunun dışında tarafların kurmak isteyecekleri hukuk dışı ve iyi niyetten uzaktan planlara katiyen müsaade etmeyeceğiz.”

Yorum yapın